CD15 Water, water van de doop


1.      Jouw leven staat aan het begin (ZJ 603) t.: H. Lam – m.: W. ter Burg

2.      In de schoot van mijn moeder geweven (ZJ 604) t.: S. de Vries – m.: W. Vogel

3.      Wie ingaat tot dit water (ZJ 606) t.: M. Jacobse – m.: W. Vogel

4.      Doop ons, Heer (ZJ 607) t.: A.F. Troost – m.: L. Lahaije

5.      Nog maar nauw’lijks uitgeslapen (ZJ 608) t.: R. van Loenen – m.: H. de Houwer

6.      Water, water van de doop (ZJ 609) t.: A.F. Troost – m.: W. ter Burg

7.      Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (ZJ 610) t.: J.F. Ruopp, vert. A. den Besten – m.: uit ‘Nürnbergisches Gesangbuch’, 1676

8.      Voor mensen die naamloos (ZJ 774) t.: H. Jongerius – m.: J. Raas

9.      Hoor,God, ons roepen (ZJ 816) t.: S. de Vries – m.: W. Vogel

10.  Gij die mijn wezen (ZJ 826) t.: H. Jongerius – m.: J. Raas

11.  Wanneer Gij niet gesproken had (ZJ 827) t.: H. Jongerius – m.: J. Raas

12.  In de veelheid van geluiden (ZJ 828) t.: S. de Vries – m.: ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning’

13.  Het donker is ons licht genoeg (ZJ 830) t.: H. Jongerius – m.: J. Raas

14.  O Heer, verberg u niet voor mij (ZJ 834) t.: M. Jacobse – m.: L. Bourgeois

15.  Wees bij ons, wees ons een geleide (ZJ 836) t.: S. de Vries – m.: W. Vogel

16.  Blijf bij ons, want het is avond (ZJ 837) t.: uit het avondgebed – m.: J. Valkestijn

17.  Wie in de schaduw Gods mag wonen (ZJ 935) t.: J. Duin – m.: L. Claesen

18.  Wat vrolijk over U geschreven staat (ZJ 738) t.: H. Oosterhuis – m.: A. Oomen

19.  Als gij naar de woorden luistert (ZJ 739) t.: H. Jongerius – m.: D.G. Corner

20.  Het woord, het goede woord van God (ZJ 757) t.: H. Jongerius – m.: C. Desoete

21.  Een lamp voor mijn voet is uw woord (ZJ 761) t.: A. Bronkhorst – m.: B. Bartelink

22.  Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht (ZJ 773) naar Lc 4, 18-21 - m.: J. Wuytack

23.  Stem die ons roept (ZJ 776) t. en m.: C. Desoete

24.  Die chaos schiep tot mensenland (ZJ 777) t.: H. Oosterhuis – m.: J. Termont

25.  Wie Gods rechte wegen gaat (ZJ 936) t.: E. Dinnissen – m.: J. Termont

 

Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein

Orgelbegeleiding: Jos Bielen

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be